CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme

Consulta els 8 expedients resolts pel CIC al Ple de gener

Queixes resoltes pel Ple del Consell de la Informació de data 30 de gener de 2023:

Expedient núm. 18/2022: Escrit de queixa de l’Oficina per la No Discriminació (OND) de l’Ajuntament de Barcelona en relació a una notícia publicada a El Periódico de Catalunya perquè consideren que en les imatges recollides d’unes dones que exerceixen la prostitució no s’ha tingut prou cura per preservar la seva intimitat.

ACORD:

El CIC considera que hauria estat més adient optar per una informació fotogràfica que fes referència més explícita al delicte del tràfic de persones. Il·lustrar “esclavas sexuales” amb fotografies de prostitució al carrer pot portar a equívocs sobre dues realitats diferents. L’ús de les fotografies per il·lustrar uns fets que pertanyen a una realitat aliena a la de la notícia i documentar-les amb uns peus de foto explícits sense el consentiment de les dones fotografiades, vulnera, al nostre entendre, el Criteri 9 del Codi que recomana “evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els sentiments i circumstàncies (de les persones)”. Tot i això les fotos de carrer en si (al marge de la notícia) amb les dones d’esquenes o amb els rostres pixelats, no plantegen cap problema.


Expedient núm. 26/2022: Escrit de queixa del Sr. F.D., rebuda el dia 4 de juliol, per una possible vulneració del criteri 9 del Codi Deontològic en la difusió d’uns tuïts informatius de la periodista Anna Punsí, per referir-se amb el terme drogoaddictes a dos homes protagonistes d’uns fets a l’Hospitalet de Llobregat.

ACORD:

El demanant té raó al argüir en el seu tuit que la paraula drogoaddictes no aporta res al fet succeït, i en canvi vulnera el dret a la intimitat dels dos homes informants, dels quals s’afirma que són toxicòmans sense que hi hagi cap prova ni dada que ho avali, tot i que no es menciona en cap lloc els noms dels dos informants. La voluntat d’aportar context a la notícia, argüida per la periodista, no ho justifica. Per tant, considerem que el tuït de la periodista Anna Punsí vulnera el Criteri 9 del Codi Deontològic.


Expedient núm 27/2022: Queixa online rebuda el 9 de juliol de 2022, presentada per C.P. sobre la vulneració del criteri 7 del Codi a propòsit d’un article publicat pel periodista Andreu Gomila, el 4 de juliol de 2022, amb el títol “Brook, Ostermeier i la desconnexió”, publicat al Setmanari El Temps de les arts (https://tempsarts.cat/arts-esceniques/teatre/brook-ostermeier-i-la-desconnexio/).

ACORD:

El CIC considera que la informació publicada a El Temps de les arts pel periodista Andreu Gomila no respon a un acord publicitari amb el festival GREC i el periodista no realitza tasques de publicista sinó de crític. Per tant, no es vulnera el criteri setè del Codi Deontològic.

Tot i això, el CIC creu que la informació de què disposa el lector no és prou completa i transparent. Per evitar-ho, es veu necessari que juntament amb la signatura del periodista s’informi de les col·laboracions que aquest té amb institucions o empreses vinculades a la temàtica de l’article.

Així mateix, per tal d’evitar aquest tipus de situacions, es recomana que els mitjans de comunicació evitin comptar amb la col·laboració de periodistes que estan vinculats a institucions o empreses del mateix sector del què informen.


Reapertura expedient núm. 28/2022: Queixa online rebuda el 12 de juliol de 2022, presentada per la senyora C.P. sobre una crítica teatral signada per Juan Carlos Olivares i una altra peça signada per Andreu Gomila sobre l’obra Una imagen interior, inclosa al programa del Festival GREC. La peça de Juan Carlos Olivares a la pàgina 30 de la secció de Cultura del diari “La Vanguardia” i la peça d’Andreu Gomila es va publicar el 30 de maig al mateix diari, amb el títol “Alucinación en el museo”. Un cop resolt l’expedient 28/2022 i comunicat l’acord al mitjà afectat, el diari La Vaguardia, a través de la seva direcció, manifesta que no havia tingut coneixement de la petició d’al·legacions del CIC i que, amb la voluntat d’aportar la seva versió dels fets,  sol·licita la reobertura del procediment. Aquest Consell, malgrat tenir constància de que en dues ocasions s’havia dirigit al mitjà amb la petició formal d’al·legacions, i considerant que la funció d’autoregulació de la professió periodística és la seva principal raó de ser, accedeix de forma excepcional a la reobertura de l’expedient atenent la voluntat clarificadora del diari. Així mateix, també a petició del periodista afectat per la queixa, senyor Andreu Gomila, se li comunica la reapertura de l’expedient i es recullen en la ponència les al·legacions del periodista.

ACORD:

Tenint en compte els aspectes explicats a la queixa i els articles publicats al diari La Vanguardia, no es considera que aquests responguin a un espai d’intercanvi publicitari. Atès que no hi és present la situació de conflicte d’interessos que descriu el criteri setè del Codi Deontològic es considera que no s’incorre en la seva vulneració.

Tot i això, el CIC creu que la informació de què disposa el lector no és prou completa i transparent. Per evitar-ho, es veu necessari que juntament amb la signatura dels periodistes s’informi de les col·laboracions que tenen amb institucions o empreses vinculades a la temàtica de l’article.

Així mateix, per tal d’evitar aquest tipus de situacions, es recomana que els mitjans de comunicació evitin comptar amb la col·laboració de periodistes que estan vinculats a institucions o empreses del mateix sector de què informen.


Expedient núm. 32/2022: Queixa online de J. M F., presentada el dia 7 d’agost de 2022, sobre la publicació al Diari Més d’una notícia signada per Anna Ferran Balsells, periodista d’aquest diari, amb imatges del fotoperiodista Tjerk Van Der Meulen, que segons la demandant podria transgredir el criteri 7 del Codi Deontològic.

ACORD:

El CIC considera que hi pot haver hagut vulneració del criteri 7 del Codi Deontològic, en allò que es descriu en el seu segon paràgraf:

“Cal rebutjar les fórmules de promoció o publicitat sota l’aparença deliberada d’informacions periodístiques.”

 Recomanem al Diari Més que, a fi d’evitar incórrer en aquesta vulneració del Codi Deontològic, procedeixi a substituir l’expressió “recomanat” per “espai patrocinat”, “espai publicitari” o qualsevol de similar que eviti confondre l’audiència amb l’ambigüitat amb que actualment s’anuncien aquests tipus d’articles.

Pel que fa a la resta de consideracions incloses en la queixa rebuda pel CIC, es pot considerar que:

  • La contribució del fotoperiodista aportant les imatges que il·lustren l’article no té cap impacte en l’assumpte objecte de la queixa.
  • El contingut de l’article, no obstant, és tan clar que difícilment pot induir algú a confondre´l amb quelcom més que un missatge comercial.

 Expedient núm. 33/2022: Escrit de queixa de la sra. M.C. sobre el programa Esplaix que presenta Nil Marbà cada dia de 1 a 2 del migdia a la Ser Catalunya per considerar que hi ha moments en què es confon la publicitat amb la informació, fet que pot vulnerar el criterio 7 del Codi Deontològic.

ACORD:

El Consell de la Informació de Catalunya no pot determinar que el programa Esplaix, a la seva edició del dia 11 d’agost de 2022, hagi infringit el criteri 7 del Codi Deontològic.


Expedient núm. 34/2022: Queixa online en relació a un presumpte conflicte d’interessos al diari digital Vilaweb, ja que una lectora es queixa que una de les seves col·laboradores,  Montserrat Serra, ha publicat una entrevista amb un autor de la seva pròpia editorial.

ACORD:

Vilaweb no ha vulnerat el criteri 7 del Codi Deontològic amb la publicació de l’article La microbiota i el retrobament de la mediterraneïtat fermentada. Tanmateix, per a un exercici de major transparència, el CIC recomana de forma general incloure un enllaç a la biografia de l’autora.


Expedient núm. 35/2022: Escrit de queixa de L.M. sobre el programa Sense ficció de TV3 titulat “Reiniciar les aules” per considerar que hi pot haver un conflicte d’interessos en tant que en el reportatge d’investigació hi participen i paguen universitats privades i entrevisten a persones de les mateixes universitats, semblant més un anunci publicitari, segons expressa.

ACORD:

 En el documental que es va emetre en el programa “SENSE FICCIÓ” amb el títol “REINICIAR LES AULES” no s’observa que s’hagi vulnerat el criteri 7 el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes. No obstant, recomanem a la CCMA que s’abstingui de fer coincidir el finançament d’una obra amb els participants que la interpreten, per tal d’evitar la impressió que s’està produint un conflicte d’interessos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *