Documents sobre ètica periodística

Recomanacions, decàlegs i codis ètics pels mitjans de comunicació

Anàlisi de les notes de premsa emeses pel Departament de Comunicació dels Mossos d’Esquadra. Estudi del CIC, gener 2020

 Repositori digital del CIC

Estudi realitzat per MediaACES sobre la cobertura dels atemptats
que van fer els mitjans de comunicació (expedient núm. 59/2017)

Recomanacions CIC. Periodistes que fan publicitat: un conflicte d’interessos 

Llistat catàleg Deontologia i ètica professional del Cendre de Documentació Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes de Catalunya: Deontologia i ética professional

Estudi de queixes del CIC en els seus 14 anys de trajectòria

Estudi encarregat pel CIC. La participació dels usuaris als diaris digitals de Catalunya: anàlisi de comentaris

Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administracióper l’Administració

PODRIES SER TU. Guia d’estil i recomanacions sobre sensellarisme

 RECOMENDACIONES ÉTICAS O DEONTOLÓGICAS  DE LA FAPE PARA EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO Y MEDIÁTICO DE LOS MENORES DE EDAD (2016)

INFORME TRATAMIENTO INFORMATIVO DISCAPACIDAD..-FAPE. El papel decisivo de los medios en los procesos de inclusión de las personas con discapacidad (2016)

 

Guia para el tratamiento informativo de la violencia de género del CaA (2016)

Guía de estilo para ayudar a los profesionales de la comunicación a ofrecer una información de calidad sobre las personas sin hogar (EAPN)

Guia PSH EAPN Madrid

Guía de estilo para periodistas sobre personas mayores (EAPN)

Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales (Consejo audivisual de Andalucía) 

Guia d’estil per a periodistes. Cóm informar de col.lectius en risc d’exclussió?

Estudi sobre la participació dels usuaris als diaris digitals de Catalunya

Codi d’autorregulació sobre continguts televisius i infància

Consideracions ètiques entorn a la informació sanitària

Decàleg deontològic per al tractament de les realitats de gais, lesbianes i homes i dones transexuals

Decàleg per al tractament de la informació de la violència vial als mitjans de comunicació

Gabinets de comunicació. Criteris de bones pràctiques

Codi ètic de la Asociación de Periodistas de Información económica (APIE)

Guia sobre el tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació. Col·legi de Periodistes de Catalunya 2010. Barcelona

Drets i límits del periodisme gràfic

Principis i codis d’etica del periodisme (UNESCO)

Salut mental i mitjans de comunicació

Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació

Gènere i mitjans de comunicació. Eines per a visibilitzar les aportacions de les dones. Col·legi de Periodistes de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Institut Català de les Dones.

Com informar dels maltractaments infantils. Manual d’estil per als mitjans de comunicació

Estudi Periodistas y redes sociales en España

Guia d’entitats socials per a mitjans de comunicació

Guía de estilo Salud y medios de comunicación

Ética en la comunicación médica

Decàleg per a un tractament adequat de les persones joves 

Tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Recomanacions

Manual periodístico para la cobertura ética de las emergencias y los desastres 

Recomanacions davant la proliferació de continguts audiovisuals a internet que promouen l’anorèxia i la bulímia com a estils de vida Acord_85_2015 del CAC

Tractament de la salut mental als mitjans audiovisuals editat pel CAC  

Guía de comunicación sobre vulnerabilidad, empleo e inclusión social

 

 

Amb el suport de: