Expedients i memòries

Expedients resolts pel Ple del CIC en data17 de juliol de 2017

Expedient 3.2017: El passat 15 de març de 2017, la senyora C.V.S  va presentar, a través del formulari on line de queixa del CIC, un escrit contra el diari La Vanguardia per un article aparegut a la secció Tendències d’aquest diari el dia 23 de febrer de 2017 (pàg. 29), signat per la periodista Celeste López, el titular del qual era “Un mal professor influeix un 6% en el rendiment d’un estudiant”, seguit del subtítol “la qualitat del docent afecta més els alumnes d’entorns desafavorits”. La reclamant considera que es vulneren els criteris 1, 2 i 3 del Codi Deontològic

Expedient 5.2017: Escrit de queixa presentat per la  Fundación Secretariado Gitano amb seu a Madrid, en relació a una noticia on es fa  referència a la ètnia gitana relacionant-la amb un delicte de agressió a las forces de seguretat, publicada pel  Diari Mediterráneo Digital, del GRUPO EDITORIAL MEDITERRANEO DIGITAL, S.L.U.

Expedient 6.2017: En data 14 de març de 2017 es va rebre una queixa d’ICV Esplugues (grup municipal de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat) en la qual es denuncien possibles males pràctiques i manca de rigor periodístic i engany a la ciutadania per part de l’entitat municipal en la publicació de la revista El Pont d’Esplugues núm. 245 del mes de febrer que edita el propi ajuntament.

Expedient 7.2017: Escrit de queixa de E.P.L. de data 9 d’abril de 2017 en relació amb una carta, publicada el 23 de novembre de 2008, a la secció Cartes dels lectors d’El Periódico de Catalunya.

Expedient 9.2017: Escrit de queixa presentat el 25/05/17 pel senyor R.C. , per dues informacions publicades pel diari lavanguardia.com els dies 20/05/2017 (“Una testigo señala a la agente detenida”) i 15/05/2017 (“El sospechoso se afeitó el día del crimen del urbano”), i una altra informació publicada pel diari elmundo.es el 21/05/2017 (“La ‘pantera’ rosa y la “màquina de matar””). Posteriorment, amb data 29 de maig, va ampliar la seva queixa a una altra informació publicada per lavanguardia.com el dia 27/05/2017 (“Rosa, la mujer de las dos caras”). I, finalment, va tornar a ampliar la seva queixa el dia 6/07/2017 a una informació publicada a elperiodico.com  el dia 5/07/2017 (“Me pregunto cómo sería una muerte perfecta”).

 

Memòria del CIC corresponent a l’exercici 2016

  Expedients resolts pel Ple del CIC en data 29 de març de 2017

Expedient 8.2016: Escrit de queixa del Sindicat de Periodistes de Catalunya contra Televisió de Catalunya (TV3) per la publicitat que fan dos periodistes de la cadena, fet que pot vulnerar el criteri 7 del Codi Deontològic.

 Expedient 9.2016 Escrit de queixa dels organitzadors del Primavera Sound contra el periodista Nando Cruz de El Confidencial per un seguit d’articles sobre el Festival Primavera Sound que segons ells danyen la seva imatge i que poden vulnerar els criteris 1,2,4 i 9 del Codi Deontològic.

 Expedient 10.2016: Queixes presentades per la sra. M.M i el sr. F.X.Q. contra el diari El Punt Avui del passat 19 de desembre de 2016 i 14 de febrer de 2017 respectivament per considerar que el diari ha vulnerat el Codi per la publicació de fotografies extretes d’un blog sense el permís dels autors i vulnerant el dret a la intimitat per publicar certes informacions.

 Expedient 1.2017: L’Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les persones LGBTI (Àrea LGBTI) de la Direcció General d’Igualtat,Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, presenta una queixa per un article publicat al “On Barcelona. Qué hacer en Barcelona” de El Periódico, titulat “Cincuenta sombras de gais”  per considerar que es vulneren els criteri 9 i 12 del Codi Deontològic.

Expedient núm. 2/2017 Escrit de queixa contra diariobarcelona.com i més concretament contra Entiendes.eu, responsable de la informació, per un article amb el títol  “Cómo ligarte a un hetero un sábado por la noche” per considerar que vulnera el Codi Deontològic en promoure l’abús de persones sota els efectes de l’alcohol.

Informe Adolescents.cat Gestió del CIC sobre l’escrit de queixa contra el diari digital adolescents.cat per un article titulat “5 fotos provocatives però artístiques per penjar a Instagram”, retirat posteriorment de la xarxa.

Expedients resolts pel Ple del CIC en data 26 d’octubre de 2016

Expedient núm. 1.2016: El Sr. J.N.G., per mitjà de l’empresa Internet Privacy Europe (Eliminalia), presenta una queixa contra www.lavanguardia.com. Considera que, al no haver donat el consentiment per a la publicació de la notícia en un mitjà de comunicació, s’han infringit els criteris 1, 4 i 9 del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes. Esmenta, també, que prèviament ha demanat a lavanguardia.com que retiri la notícia de la web, però el mitjà ha refusat la petició.

Expedient núm. 3.2016:  La Sra M. A. i Pons, en nom propi i també en representació de les famílies que han viscut al BlocSalt (municipi de Salt) i de la PAH-GIRONA-SALT van presentar una queixa al Deganat del Col·legi de Periodistes de Girona per la difusió d’una notícia emesa per Cadena Ser Girona, i també publicada a la web el 10 de maig de 2016, signada per la periodista Paula Brujats i titulada: “El BlocSalt s’ha de rehabilitar”. Assegura en el text de la queixa que aquesta informació és falsa, calumnia de forma molt greu les persones reclamants i de la PAH, atempten contra els seu l’honor i bon nom i vulneren el Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Acte de conciliació sobre la queixa presentada per la PAH Girona-Salt

Expedient núm.  4.2016: R.E., membre del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya (TVC), va presentar una queixa online contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Considera el señor E. que “TV3 no informa dels motius de les vagues parcials de 10 minuts convocades pels treballadors el mes de juny per reclamar que la CCMA desisteixi de la demanda de 7 anys de presó contra un treballador acusat d’haver filtrat el 2012 el llistat de sous de tota la plantilla, i els càlculs individuals d’indemnització per un ERO que es negava i que es va produir, des del correu del president del Consell de Govern de la Corporació

Expedient núm.  5.2016: L’ Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) de Barcelona va formalitzar una queixa al Consell de la Informació de Catalunya referida a la informació difosa el dia tres del mateix mes per Crónica Global. Denúncia que “aquest article està trufat de falsedats”, que no s’ajusta a la veritat i que cap representant del mitjà no s’ha posat en contacte amb l’ABTS per tal de contrastar la veracitat de la informació.

Expedient núm, 6.2016: El grup polític Federalistes d’Esquerres, amb data 20 de juliol de 2016, presenta una queixa contra TV3 per la informació continguda a l’informatiu del 9 de juliol de 2016. FeD  assegura en l’escrit de queixa que “La informació emesa no respon a la pregunta d’on ni quan ni com es va produir aquesta informació, una omissió que sembla feta de forma deliberada, ja que la peça en qüestió no és producte de la improvisació d’últim minut sinó que està força treballada. La presentadora del telenotícies fa fins i tot una introducció en què s’interpreta que les jornades s’han produït en un lloc indeterminat d’Espanya”. Federalistes d’Esquerres critica que en cap moment s’hagi citat l’Escola d’Estiu organitzada per aquesta entitat, àmbit en el qual TV3 va contactar amb l’entrevistat, el Sr. Anton Costas, catedràtic de la UB i participant de l’Escola d’Estiu. 

Expedient núm.  7.2016:  El passat 13 de setembre de 2016, l’Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l’Espanyol (en endavant APMAE) va presentar un escrit de queixa contra  la informació apareguda al diari La Vanguardia, el dia 8 de setembre de 2016, per considerar que s’han vulnerat els criteris 2 i 12 del Codi Deontològic per la innecessària i gratuïta vinculació que es fa en el titular de la noticia entre els agressors i l’Espanyol, i per extensió als seus aficionats. Si bé es cert que el criteri número 12 no hi figura explícitament, interpreten que el titular vulnera l’esperit d’aquest criteri: l’atac sense justificació cap a qui és diferent.

————–

Expedient núm. 2/2016:  El passat 24 de març de 2016, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (en endavant DGAIA) va presentar un escrit de queixa contra el diari La Vanguardia, de 25 de febrer de 2016, i contra el programa de 8tv El Trencadís, emès el dia 26 de febrer, a les 18:55h (del minut 1:45:50 al 1:56), per considerar que s’han vulnerat els criteris 9 i 11 del Codi Deontològic al difondre dades personals i familiars relatives a la intimitat d’una menor d’edat, sense una autorització prèvia per a la seva difusió.

–      Expedient núm. 11/2015:  El passat 1 de desembre de 2015 la Sra. Z. M.S. R. a través de Genera (Associació en defensa dels drets de les dones) va formalitzar una queixa al CIC contra el diari La Vanguardia per considerar que la fotografia de l’article Barcelona prevé una prostitución “legal”  publicat el 18 de novembre del mateix any a l’edició digital del diari vulnera el seu dret a l’honor, a la pròpia imatge i a la seva intimitat.

–     Expedient núm. 12/2015:  El dia 10 de desembre de 2015 el senyor T. M. va formalitza una queixa al Consell de la Informació de Catalunya referida a l’activitat del periodista Eduard Virgili, segons la qual estaria simultaniejant l’activitat periodística i les relacions públiques, fet que al comunicant li planteja un dubte sobre “on comença el periodisme radiofònic i a on comença la propaganda”.

–       Expedient núm. 7/2015: Escrit de queixa de L.A. contra diversos mitjans (El PeriódicoEl PaísEl PluralCáscara Amarga, L’Independent de Gràcia) pel tractament donat per una informació relacionada amb l’acusació de presumpta homofòbia a un establiment.

–       Expedient núm. 8/2015: Queixa de SOS Racisme en relació al programa de ràdio “80 y la madre” emès per M80 el 13 de juliol de 2015, i en concret per la intervenció d’un convidat en el marc de la seva presentació sobre l’argot dels delinqüents.

–       Expedient núm. 9/2015: Escrit de queixa de la senyora MC.R.P., en representació de la família d’una dona que presumptament va suïcidar-se a la ciutat de Girona, per la informació de El Punt Avui-comarques de Girona, tant a la seva edició impresa, com a la seva edició digital i a través de les xarxes socials mitjançant el compte de Twitter del mitjà. La informació es titula “Caiguda mortal a la catedral de Girona”.

–       Expedient núm. 10/2015: El sr. D G presenta una queixa per estimar que hi ha hagut vulneració dels criteris 1, 2 i 4 del Codi Deontològic amb motiu de la publicació al diari digital MEDITERRANEODIGITAL d’una informació titulada “Miedo en Cataluña: colas en los bancos para trasladar las cuentas a Madrid por temor a un corralito” publicada el 22 de setembre de 2015.

Expedient núm.3.2015

Expedient núm.  5.2015

Expedient núm. 6.2015

Expedient núm 9.2014

Expedient núm 8.2014

Expedient  núm. 1.2015

Expedient núm  2.2015

Comunicat del CIC informacio electoral

El CIC recorda el criteri 9 del Codi en el tractament informatiu de la tragèdia aèrea

El CIC demana tractar amb especial cura la informació sobre menors

Exercici 2014 

Memòria FCIC 2014

Exercici 2013 

Expedient núm. 1.2013 intersos-diaridegirona-elpuntavui

Expedient número 2.2013 Gironanotícies

Expedient núm. 3.2013 imatges càncer informatius tv3

Expedient núm. 4.2013 naciodigital.noticiestarragona

Expedient núm 5. 2013 El Camp i Tarragona 21

Expedient núm. 6.2013 editorial ABCatalunya

  Exercici 2012

Memòria 2012 (conté les queixes analitzades l’any 2012 i activitats del CIC)

Exercici 2011

Memòria any 2011(conté les queixes analitzades l’any 2011 i activitats del CIC)

Exercici 2010

Memòria any 2010 (conté les queixes analitzades l’any 2010 i activitats del CIC)

 Exercici 2009

Memòria 2009 (conté les queixes analitzades l’any 2009 i activitats del CIC)

Exercici 2008

Memòria 2008 (conté les queixes analitzades l’any 2008 i activitats del CIC)

Exercici 2007

Memòria any 2007 (conté les queixes analitzades l’any 2007 i activitats del CIC)

Exercici 2006

Memòria any 2006 (conté les queixes analitzades l’any 2005 i activitats del CIC)

 Exercici 2005

Memòria 2005

 

ALTRES RESOLUCIONS 

Resolución de quejas de la Comisión de Quejas, Arbitraje y Deontología del Periodisme 

Cabecera-2-1096x2501

 

2016-129

2016-128

2016-127

2016-126

2016-125

 

 

Amb el suport de: