Qui està adherit


Mitjans i entitats adherides al Consell de la Informació de Catalunya

Actualment al voltant de 100 mitjans de comunicació i entitats estan adherits a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya. Mitjans escrits, ràdios, televisions, webs i entitats dedicades a la comunicació que creuen en els principis reconeguts en el Codi Deontològic de la professió periodística.

Com adherir-se?

Si voleu adherir el vostre mitjà al CIC, truqueu al 93/317.19.20 i l’informarem dels tràmits que s’han de portar a terme. També ens pot enviar un email a cic@periodistes.cat per demanar informació adjuntant una breu descripció sobre el seu mitjà per tal de donar-vos una resposta més concreta. El CIC, un cop signat el protocol d’adhesió, emetrà un certificat anual al mitjà que acredita la seva adhesió i compromís vers al Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya. Al servei de la societat, en defensa dels valors ètics de la informació, pel compliment del Codi Deontològic en els mitjans de comunicació: Fundació Consell de la Informació de Catalunya.

 

Amb el suport de: