Qui està adherit al CIC?


Mitjans i entitats adherides al Consell de la Informació de Catalunya

Actualment prop de 100 mitjans de comunicació  i entitats estan adherits a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Mitjans en paper de diferent periodicitat, grans i petits, ràdios, televisions, mitjans digitals de diferents àmbits i entitats dedicades a la comunicació, creuen en els principis reconeguts en el Codi Deontològic de la professió periodística.

Com adherir-se?

Si voleu adherir el vostre mitjà al CIC, truqueu al 608.68.40.04 (matí) i  us informarem dels tràmits que s’han de dur a terme.

També ens podeu enviar un email a cic@periodistes.cat per demanar informació adjuntant una breu descripció sobre el mitjà per tal de donar-vos una resposta més concreta. El CIC, un cop signat el protocol d’adhesió, emetrà un certificat anual al mitjà que acredita l’adhesió i compromís vers al Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya.

Al servei de la societat, en defensa dels valors ètics de la informació, pel compliment del Codi Deontològic en els mitjans de comunicació: Fundació Consell de la Informació de Catalunya.

MITJANS O GRUPS DE COMUNICACIÓ 

ENTITATS ADHERIDES 

 

 

Amb el suport de: