CLICKBAIT El Col.legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i onze universitats denuncien el ‘clickbait’ com una amenaça pel periodisme

En defensa dels valors ètics del periodisme

Aviso legal

Dades de l’empresa

FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA
Rbla. Catalunya, 10, 1er.
08007 Barcelona

Tel.: +34 93.317.19.20
Fax: +34 93.317.83.86
Correu-e: cic@periodistes.org

FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA
CIF: V-61980728

Inscrita en el Registre de Fundacíons de la Generalitat amb el número: 1317.

1.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’ informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal del qual el responsable es FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA creat amb les dades obtingudes al lloc web a través de la cumplimentació per part de l’usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades, i/o enviament de missatge de correu electrònic a la direcciócic@periodistes.org

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació i prestació dels serveis oferts Barcelona Guide Bureau, així com per a la realització d’activitats promocionals i publicitàries de FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de correus electrònics.

1.1.- Consentiment de l’Usuari: L’usuari accepta la inclusió de les dades proporcionades omplint qualsevol dels formularisde recollida de dades i/o enviament de missatge electrònic a l’adreça cic@periodistes.org, en el fitxer de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del lloc web on se sol·licitin aquestes, l’usuari serà convenientment informat, a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels seus drets.

1.2.- Drets de l’Usuari: L’usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i particularment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició.

Els drets als que fa referència el paràgraf anterior podran ser exercits per l’usuari mitjançant la sol·licitud dirigida a FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA, Rbla. Catalunya, 10, pral.
08007 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreçacic@periodistes.org

1.3.- Mesures de seguretat: FUNDACIÓ CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades segons el que s’ha disposat al Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.