25/04/2022

Consulta les queixes resoltes pel CIC (2ª part)

El CIC analitza si s'ha produït una vulneració del Codi Deontològic dels periodistes

Presentem el segon bloc de queixes resoltes pel Consell de la Informació de Catalunya, l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi Deontològic, en reunió plenària de data 7 d’abril de 2022. En aquest cas és la part corresponent a expedients sobre els que el Ple va realitzar alguna esmena o modificació.

La primera part de queixes resoltes es pot consultar aquí. 

El Ple del CIC va adoptar els següents acords en relació a les queixes rebudes per part de periodistes, particulars i entitats, sobre possibles vulneracions del Codi Deontològic de la professió: 

Expedient núm. 17.2021: Escrit de queixa de la Oficina per la No-Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona per una notícia publicada pel diari digital Metropoli Abierta, que podria vulnerar els criteris 4, 6 i 9 del Codi Deontològic.

ACORD: Davant la contradicció absoluta entre el que manifesta la queixa i el que al·lega la publicació i malgrat no haver pogut celebrar l’acte de mediació que el CIC va proposar, no hi ha suficients elements de contrast per poder afirmar que la publicació del reportatge “Asentamiento de filipinos en el Poble-sec: miseria en la falda de Montjuïc” s’hagi vulnerat els criteris del Codi Deontològic del Periodistes de Catalunya que la queixa considera lesionats. L’actuació de Metrópoli Abierta posterior a la publicació del reportatge (difuminar les fotografies i substituir els noms per inicials) i la no acceptació de la mediació no es poden entendre necessàriament com una autoinculpació del mitjà.

Expedient núm 2.2022: Queixa online de J. M. F., presentada l’11 de gener de 2022, sobre la omissió de referències a la pràctica de blackface en la informació  referit a  la cavalcada de Reis d’Igualada continguda en una notícia del Regió 7 i ràdio Igualada.

ACORD: Analitzada la queixa presentada per la senyora J. M. F. i fetes les valoracions oportunes considerem que l’omissió de referències a la pràctica del blackface en la cavalcada de Reis d’Igualada no suposa una vulneració el criteri 1 del Codi Deontològic, en tant que no es pot valorar com a tal l’omissió de referències a un fet que, encara que és prou polèmic, s’emmarca en el context d’una retransmissió destinada molt especialment al públic infantil. A més, no es pot oblidar que el conjunt de l’esdeveniment, és a dir la representació d’una cavalcada de Reis, no deixa de ser tota ella el fruit d’una ficció.

Pel que fa al presumpte conflicte d’interessos, recollit en el criteri 7 del Codi Deontològic, no s’observa cap irregularitat en el fet que la periodista Miti Vendrell compagini la seva feina en diferents mitjans de comunicació, ja que es tracta d’una pràctica habitual dins del sector.

Finalment, quant a la possible vulneració del criteri 12, que parla de respectar la dignitat de les persones i la seva integritat física i moral, considerem que l’objecte d’aquesta ponència no es valorar els fets sinó el seu tractament informatiu, sense prejudici que el CIC pugui tenir una opinió contrària a la pràctica del blackface.

Expedient núm. 4/2022: Queixa online d’un ciutadà en relació a l’article signat per Bea Talegón, publicat a El Nacional el 16 de gener de 2022, el qual fa referència a la no vacunació de la Covid-19.

ACORD: En tant que el CIC respecta escrupolosament la llibertat d’expressió i que estem davant d’un article on s’expressa lliurement només el parer de la persona que el signa no podem emetre cap resolució de caràcter ètic sobre la tesi que defensa. De totes maneres, i a la vista de les consideracions fetes en aquesta ponència, el CIC reitera el seu posicionament expressat el 10/01/2022 en el qual demanava a tots els mitjans que contribueixin als comportaments cívics enfront de la pandèmia.

Expedient núm. 5/2022: Queixa de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció per la publicació per part del Diari de Sabadell d’una entrevista a Manuel Bustos que consideren ofensiva i difamatòria, sense contrastar, ni publicar la informació prèvia que estava a disposició del mitjà, ni atendre a la petició de rectificació.

ACORD: El Diari de Sabadell ha complert amb els punts 1 i 2 del Codi Deontològic, però ha incomplert el 3 per no haver atès el dret a rèplica de la Plataforma Sabadell lliure de corrupció en relació a l’entrevista amb Manuel Bustos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: