13/04/2022

Consulta les queixes resoltes pel CIC (1ªpart)

El CIC analitza si s'ha produït una vulneració del Codi Deontològic dels periodistes

El Consell de la Informació de Catalunya, en reunió plenària de data 7 d’abril de 2022, va adoptar els següents acords*  en relació a les queixes rebudes per part de periodistes, particulars i entitats, sobre possibles vulneracions del Codi Deontològic de la professió: 

(*es publica una primera part dels expedients, la resta d’expedients aprovats estan pendents d’esmenes abans de la seva publicació)

Expedient núm. 24/2021:  Escrit de queixa de M.P. pels comentaris que es fan al Programa “Chelsea Hotel” d’Olga Suanya a Rac1+ on s’utilitzen expressions que considera la reclamant ofensives i masclistes, com “persones de raça negra o persones de color”.

ACORD:  Analitzada la queixa presentada per la Sra. M.P., el CIC considera pels arguments anteriorment exposats que no s’ha vulnerat cap dels criteris del Codi Deontològic dels Periodistes de Catalunya.

El CIC valora molt positivament que el mitjà hagi fet una correcció i modificat l’àudio de l’episodi, pel fet que ha pogut portar a algun equívoc en els oients.


Expedient núm. 25/2021:  Queixa online sobre el possible conflicte d’interessos que pot generar l’acord comercial entre el diari Ara i el Mercat de Música Viva de Vic. La denunciant considera que el fet que l’Ara sigui “patrocinador-col·laborador” de l’esdeveniment pot condicionar la seva cobertura periodística, i apunta que es podria haver vulnerat el punt número 7 del Codi Deontològic. Per tot plegat, demana que es facin públics en què consisteixen.

ACORD: La cobertura del MMVV realitzada pel diari Ara no ha incorregut en l’incompliment del criteri 7 del Codi Deontològic. Tot i això, per tal d’evitar suspicàcies, es recomana una major transparència per donar a conèixer l’existència d’aquests acords de patrocini. Aquesta reflexió es fa extensiva a tots els mitjans de comunicació que tenen acords d’aquestes característiques.


Expedient núm. 1/2022: Escrit de queixa de R.E. per la emissió a TV3 de l’anunci publicitari sobre Solideo protagonitzat per la periodista Laia Ferrer en format entrevista al programa Tot es mou, junt amb l’actor Joel Joan, el qual pot crear confusió i que el reclamant considera que contravé el criteri 7 del Codi Deontològic.

ACORD: Vista la queixa presentada pel senyor R. E. respecte als publireportatges de l’empresa Solideo emesos amb participació de la periodista Laia Ferrer i en base a les anteriors consideracions, el CIC considera que la periodista i TV3 han vulnerat el criteri 7 del Codi Deontològic.


Expedient núm. 10/2022: Queixa de R.E. per un possible conflicte d’interessos per la reiteració de publicitat comercial per part d’una periodista coneguda de TV3 i a més utilitzant el decorat del programa en que treballa, el “Tot es mou”.

ACORD: Vista la queixa presentada pel senyor R.E. respecte als publireportatges de l’empresa Vitaldent emesos amb participació de la periodista Laia Ferrer i en base a les anteriors consideracions (i les recollides a la ponència 1/2022), el Consell considera que la periodista i TV3 han vulnerat el criteri 7 del Codi Deontològic.


Expedient núm. 7/2022: Queixa de M.T. per la possible vulneració per part del programa “La Contraportada” de TV de Sant Cugat del Codi Deontològic en relació a una entrevista efectuada en data 25 de gener de 2022 a C.S. la qual fa acusacions contra el seu germà sense proves però en cap moment es demana la versió de l’altra part implicada.

ACORD: Analitzada la queixa presentada considerem que el contingut de l’entrevista en el programa “La Contraportada” de TV de Sant Cugat suposa una vulneració dels següents criteris del codi Deontològic de la professió periodística:

Criteri nº 2, pel que fa referència a: No s’han d’usar expressions injurioses ni difondre dades imprecises o sense base suficient que puguin lesionar la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit a entitats públiques o privades.

 En canvi, no hi ha hagut vulneració de la segona part del Criteri nº2, que diu “El periodista s’ha de posar en contacte prèviament amb els afectats i donar-los l’oportunitat de resposta”, perquè TV de Sant Cugat sí ha donat aquesta oportunitat a la demandant, com es desprèn tant de les al·legacions presentades pel mitjà com pel l’abans esmentat rètol aparegut en pantalla durant la retransmissió.

 Criteri nº 10, pel que fa referència a: Tota persona acusada o investigada per un delicte té dret a la presumpció d’innocència en les informacions i opinions relatives a indagacions, causes o procediments penals. Els periodistes evitaran els prejudicis, així com sotmetre els implicats a judicis paral·lels.

 Criteri nº 12, pel que fa referència a: Així mateix, cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència.

 Pel que fa a la presumpta vulneració del criteri nº  9 del Codi Deontològic, apuntada per la demandant, no sembla produir-se pel fet que allò que contempla aquest criteri no encaixa completament amb el contingut del cas analitzat.


Expedient núm. 8/2022:  Escrit de queixa de l’Ajuntament de Mataró relacionada amb el programa Planta Baixa de Tv3 que el dia 9 de febrer va parlar d’un cas d’assetjament sexual a la Policia Local de l’Ametlla del Vallès i totes les imatges de recurs que van emetre al marge de l’entrevista que van fer a la víctima corresponien a la Policia Local de Mataró. Segons manifesten, indueix a equivocació a la seva audiència i perjudica la imatge de la Policia Local de Mataró.

ACORD:

Que el CIC davant les al·legacions formulades per la CCMA on assumeix que s’ha produït un error intern, dona per finalitzada la tramitació de la queixa, agraint que el codirector del programa Planta Baixa s’hagi adreçat als afectats per traslladar les disculpes pertinents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: