15/07/2021

Al CIC vetllem per l’ètica periodística i la defensa del Codi Deontològic

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) és  una entitat sense afany de lucre constituïda per la manifesta voluntat del Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) l’any 1997 i convertida en Fundació l’any 1999. Té la finalitat de vetllar  per l’acompliment dels principis d’ètica professional periodística continguts en el  Codi Deontològic, el qual va ser aprovat per la Junta de Govern del CPC i pel II Congrès de Periodistes de l’any 1992 i actualitzat l’any 2016.

En l’exercici de les seves funcions, el CIC aprova resolucions que vincularan a les parts que voluntàriament acceptin el seu arbitratge.
Per rebre l’arbitratge del CIC qualsevol persona o entitat pot presentar una queixa per la lesió comesa per part d’un professional o mitjà de comunicació. No obstant, la presidència, a criteri propi, del Patronat o del CIC, pot declarar d’ofici qualsevol assumpte que consideri de transcedència social.

El Consell segueix un procediment rigorós. Admesa una queixa, es dóna audiència a les parts per a al·legacions, tots els membres del Consell reben la informació i documentació, es nomena una comissió informativa o un ponent, i tots els altres membres del Consell són convidats també a formar-ne part si el tema els sembla particularment interessant. Aquest funcionament de comissió oberta ha donat bon resultat. N´han sortit informes o ponències que han facilitat la proposta d’acord per presentar al Ple del Consell. El resultat d’aquest treball de conjunt queda reflectit als informes-memòria anuals disponibles a la seu de la Fundació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: