15/09/2017

Nous mitjans s’adhereixen al CIC en defensa del Codi Deontològic

F revista de Foment, Trinijove i Naciódigital són els darrers mitjans que s’han adherit al Consell de la Informació de Catalunya i que se sumen així als més de 80 mitjans que ja han manifestat la seva voluntat de respectar els valors de la ètica professional, continguts en el Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya, actualitzat al novembre de 2016 en el VI Congrès de Periodistes.

Igualment, es comprometen  a donar recolzament al Consell de la Informació de Catalunya com a òrgan d’autoregulació periodística, encarregat de vetllar per l’acompliment del Codi.

 

 

 

En el protocol d’adhesió el mitjà i el CIC manifesten:

Primer. Que els mitjans de comunicació social de Catalunya i els professionals de la informació que hi treballen, defensen i recolzen la necessitat d’autoregular-se, així com el més decidit impuls dels valors ètics en el desenvolupament de la seva tasca. Tasca que s’assenta en els principis dels drets constitucionals a les llibertats  d’expressió i d’informació, que conformen l’essència de la professió periodística.

Segon.  Que a Catalunya, els valors de l’ètica professional en l’exercici de l’activitat periodística garanteixen una informació rigorosa, lliure i plural, basada en el més escrupolós respecte pels drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes.

Tercer. Que reiteren el suport als criteris recollits en el Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya, endegat per iniciativa pròpia l’any 1992, en el marc del II Congrés de Periodistes Catalans i actualitzat en el VI Congrés de Periodistes celebrat al novembre de 2016.

Quart. Que la declaració final de l’esmentat Codi Deontològic ja expressava la voluntat de constituir “un organisme arbitral, representatiu, plural i independent dels poders públics” que vetllés pel seu compliment i observança.

I acorden:

Primer. Donar recolzament a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya com a organisme que, per mitjà del Consell de la Informació de Catalunya, resol les queixes provinents d’institucions, associacions i ciutadans sobre qüestions ètiques publicades o difoses pels mitjans de comunicació amb presència a Catalunya.

Segon. Acceptar l’autoritat del Consell de la Informació de Catalunya per jutjar els desviaments contraris a la deontologia periodística que hi pugui haver.

Tercer. Impulsar i difondre els criteris i objectius que inspiren la tasca del Consell, així com les seves activitats habituals.

Quart. Que el mitjà de comunicació que subscriu i s’adhereix a la Fundació Consell de la Informació de Catalunya es compromet a col·laborar en el finançament i difusió de les seves activitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Compartir

Amb el suport de: